Tuesday, July 31, 2012

Stalag 17 (1953)

Stalag 17 (1953)

Stalag 17 (1953)

Đó là một Giáng sinh ảm đạm năm 1944 cho các tù binh chiến tranh của Mỹ trong Stalag 17. Đối với những người đàn ông trong Barracks 4, tất cả các hạ sĩ, họ phải đối phó với các vấn đề khác – có vẻ là một sự rò rỉ an ninh. Người Đức dường như luôn được cảnh báo trước về thoát và trong nỗ lực gần đây nhất hai người đàn ông, Manfredi và Johnson, đi thẳng vào một cái bẫy và bị giết.
Click vào link bên dưới để tải về
Stalag 17 (1953) 720p
Sub Việt

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More