Tuesday, July 31, 2012

The Man Who Shot Liberty Valance (1962)

The Man Who Shot Liberty Valance (1962)

The Man Who Shot Liberty Valance (1962)

Khi Thượng nghị sĩ Ransom Stoddard trở về nhà sau tang lễ của Tom Doniphon, ông kể lại cho một biên tập viên tờ báo địa phương tất cả mọi việc mờ ám sau tất cả mọi chuyện. Ông đã đến thành phố nhiều năm trước đó, và giờ đây ông là một luật sư chuyên nghiệp.
Click vào link bên dưới để tải về
The Man Who Shot Liberty Valance (1962) 720p
Sub Việt

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More