Monday, July 30, 2012

Super Robot War OG: The Inspector Vietsub (Full)

Super Robot War OG: The Inspector Vietsub (Full)

Super Robot War OG: The Inspector Vietsub (Full)

Nửa năm sau phần 1(chắc là OG1 đấy, đây là OG2), chiến tranh vẫn diễn ra giữa tàn quân DC và Liên Bang Địa Cầu. Lần này là cuộc chiến tranh giành Long-Hổ Vương cùng sự xuất hiện của 1 thế lực ngoài hành tình mới, Inspector.
Click vào link bên dưới để tải về
Super Robot War OG: The Inspector Vietsub (Full)

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More