Wednesday, July 11, 2012

Đại Chiến Cổ Kim (2011) (40 Tập)

Đại Chiến Cổ Kim (2011) (40 Tập)

Đại Chiến Cổ Kim (2011) (40 Tập)

Năm 2012, một bức tượng thời Tần bỗng bỗng nhiên cử động và rồi biến mất, làm dấy lên một cuộc điều tra khi đó. Thế nhưng, thứ mà họ tìm ra lại là một câu chuyện tình từ 3000 năm trước… Tần Thủy Hoàng vì muốn được trường sinh bất lão đã phái Từ Phúc đông độ cầu tiên (đi về hướng đông cầu thần tiên). Đồng nữ Hàn Đông Nhi yêu lang trung lệnh Mông Thiên Phóng, trái ý Tần Thủy Hoàng nên cả hai đều bị xử tử. Trước khi bị hành xử, Hàn Đông Nhi đã bỏ một viên đan trường sinh bất lão vào miệng của Mông Thiên Phóng rồi nhảy vào biển lửa, còn anh bị đúc thành bức tượng thiên thu vạn thế trông gác lăng mộ. Tất cả những chuyện này đều được ghi lại trên thẻ tre, cho đến thời dân quốc thì bị tên cường đạo Bạch Vân Phi khai quật được.

Haneda – người Nhật, tự xưng là hậu thế của Từ Phúc, vì tìm người đã nuốt viên đan trường sinh bất lão đó, đã ủng hộ Bạch Vân Phi đóng phim để nổi tiếng, còn mình thì đến Tây An bí mật tìm lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Giữa lúc trời tối, diễn viên Chu Lợi Lợi, Lam Thiên, Nguyễn Mộng Linh và Bạch Vân Phi đã rơi xuống mộ đạo của lăng mộ Tần Thủy Hoàng, một lần nữa lặp lại bi kịch ba nghìn năm trước. Đến thời hiện đại, những thẻ tre lại xuất hiện, vướng mắc từ xa xưa đó dẫn đến ân oán tình thù ngày nay. Cuối cùng, hậu thế cũng gỡ bỏ được câu đố bức tượng sống, bảo vệ được lăng mộ Tần Thủy Hoàng và nhận ra câu chuyện tình yêu vĩnh hằng.

Tải về
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 01
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 02
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 03
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 04
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 05
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 06
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 07
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 08
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 09
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 10
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 11
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 12
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 13
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 14
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 15
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 16
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 17
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 18
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 19
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 20
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 21
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 22
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 23
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 24
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 25
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 26
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 27
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 28
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 29
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 30
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 31
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 32
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 33
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 34
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 35
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 36
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 37
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 38
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 39 – part 1
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 39 – part 2
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 40 – part 1
Đại Chiến Cổ Kim (2011) 720p – Episode 40 – part 2

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More