Wednesday, July 11, 2012

Anh Hùng Xạ Điêu (1994) (USLT) (8 DVDs ISO)

Anh Hùng Xạ Điêu (1994) (USLT) (8 DVDs ISO)

Anh Hùng Xạ Điêu (1994) (USLT) (8 DVDs ISO)

Đây là phiên bản năm 1994 với thành phần diễn viên như sau:
Trương Trí Lâm: Quách Tĩnh
Chu Nhân: Hoàng Dung
La Gia Lương: Dương Khang
Quan Bảo Tuệ: Mục Niệm Từ
Lâm Thượng Vũ: Khưu Xứ Cơ
Lâm Gia Hoa: Dương Thiết Tâm
Tăng Vĩ Quyền: Quách Khiếu Thiên
Vương Vĩ: Hoàn Nhan Hồng Liệt
Quang Nghị: Kha Trấn Ác
Hoàng Trí Hiền: Đà Lôi
Trần Bội San: Hoa Tranh
Mạch Thúy Nhàn: Mai Siêu Phong
Mã Đức Chung: Trần Huyền Phong
Chu Thiết Hòa: Âu Dương Phong
Lê Hán Trì: Đoàn Trí Hưng (Nhất Đăng đại sư)
Lưu Đan: Hồng Thất Công
Lạc Ứng Quân: Hoàng Dược Sư
Lê Diệu Tường: Chu Bá Thông
Lâm Vĩ: Âu Dương Khắc
Lương Uyển Tĩnh: Bao Tích Nhược
Hồng Triều Phong: Cừu Thiên Trượng (Cừu Thiên Nhận)
Lục Ứng Khang: Khúc Linh Phong
Tưởng Văn Đoan: Anh Cô
Quách Đức Tín: Vương Trùng Dương
Tải về
Anh Hùng Xạ Điêu (1994) (USLT) (8 DVDs ISO)

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More