Wednesday, July 25, 2012

Giấc Mộng Quyền Lực Chan Man Kung chuen ki (TVB 1989) (20 Tập)

Giấc Mộng Quyền Lực (TVB 1989) (20 Tập) (FFVN Lồng Tiếng)

Giấc Mộng Quyền Lực (tái bản 2001)
Tên tiếng Anh: Chan Man Kung chuen ki
Số tập: 20
Ngày phát sóng trên TVB: 30/12/1989
Giám chế: Tiêu Hiển Huy
Diễn viên:
Lê Minh – Trọng Nhĩ / Tấn Văn Công
La Huệ Quyên – Hoài Doanh
Âu Dương Chấn Hoa
Huỳnh Tử Dương – Di Ngô
Lý Trung Ninh – Thân Sinh
Hoàng Tân – Tấn Hiến Công
Lưu Quế Phương – Li Cơ
Quách Tú Vân – Quý Ngôi
Giang Nghị
Huỳnh Thiên Đạc
Bào Phương

Click vào link bên dưới để tải về
Giấc Mộng Quyền Lực (TVB 1989) (20 Tập) (FFVN Lồng Tiếng)

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More