Monday, July 30, 2012

Groundhog Day (1993)

Groundhog Day (1993)

Groundhog Day (1993)

Một người đàn ông thời tiết là miễn cưỡng đi để trang trải một câu chuyện về một dự báo thời tiết “chuột” (như ông gọi). Đây là năm thứ tư của ông vào câu chuyện, và ông không có nỗ lực để che giấu sự thất vọng của mình. Khi thức tỉnh “sau” ngày, ông phát hiện ra rằng đó là Groundhog Day một lần nữa, và một lần nữa, và một lần nữa. Đầu tiên, ông sử dụng để lợi thế của mình, sau đó đến việc thực hiện rằng ông là phải chịu số phận để dành phần còn lại của cõi đời đời ở cùng một chỗ, ​​nhìn thấy những người cùng làm điều tương tự mỗi ngày.
Click vào link bên dưới để tải về
Groundhog Day (1993) 720p
Sub Việt

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More