Thursday, July 26, 2012

Khoảnh Khắc Tuyệt Vời Moments Of Endearment (TVB 1998) (20 Tập)

Khoảnh Khắc Tuyệt Vời: Moments Of Endearment (TVB 1998) (20 Tập) (FFVN Lồng Tiếng)

Năm Sản Xuất: 1998
Số tập: 20
Giám chế: Mai Tiểu Thanh
Diễn viên:
Trương Gia Huy – Trần Hữu Sung (Bá Nghị lồng)
Dương Thiên Hoa – Chung Lạc Di (Bích Ngọc lồng)
Tần Bái – Chung Chí Uy (Bá Nghị lồng)
Phó Minh Hiến – Lương Nhã Thi (Bích Ngọc lồng)
Tạ Thiên Hoa – Lý Tuấn Huy (Thế Phương lồng)
Tô Ngọc Hoa – Dương Trấn Nam (Thanh Phúc lồng)
Uyển Quỳnh Đan – Chung Chí Mỹ (Thu Hương lồng)
Diêu Lạc Di
Mạch Trường Thanh – Tăng Anh Vỹ
Lạc Ứng Quân – Hoàng Cáp Thác
Quách Phong – Trần Kính
Trần Mạn Na – Thẩm Lộ Lộ
Lưu Mỹ San – Trần Hữu Dụ
Hoàng Tân – Dương Kiên
Hà Bửu Sinh – Sue
Thang Doanh Doanh – Sandy
Hàn Mã Lợi – chị Lan
Đặng Anh Mẫn – bạn chị Lan
Lý Quốc Lân – Ngô Bảo Giang
Quách Trác Diệp – Ngô Gia Minh
Bành Tử Tịnh – Chỉ Linh

Click vào link bên dưới để tải về
Khoảnh Khắc Tuyệt Vời: Moments Of Endearment (TVB 1998) (20 Tập) (FFVN Lồng Tiếng)

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More