Friday, July 27, 2012

The Secret In Their Eyes (2009)

The Secret In Their Eyes (2009)

The Secret In Their Eyes (2009)

Năm 1999, đã nghỉ hưu Argentina liên bang công lý đại lý Benjamín Esposito là viết một cuốn tiểu thuyết, bằng cách sử dụng một trường hợp cũ đóng cửa như là nguồn nguyên liệu. Trường hợp đó là cưỡng hiếp tàn bạo và giết người của Liliana Coloto. Ngoài ra để nhìn thấy sự đau khổ cùng cực của nạn nhân chồng Ricardo Morales, Benjamín, trợ lý Pablo Sandoval của mình, và mới được tuyển dụng bộ phận trưởng Irene Menendez-Hastings đã được cá nhân bị ảnh hưởng trường hợp như Benjamín và Pablo theo dõi những kẻ giết người, do đó các lý do tại sao các không đạt yêu cầu kết thúc với trường hợp đã luôn luôn làm phiền ông. Mặc dù bộ phận đã có hai nghi phạm khác, Benjamín và Pablo cuối cùng chắc chắn rằng một người đàn ông tên là Isidoro Gomez là kẻ giết người thực sự. Mặc dù ông biết rằng lịch sử chính xác không phải là tối quan trọng cho cuốn tiểu thuyết, quá trình xem xét lại trường hợp là một vấn đề đóng cửa cho anh ta. Ông cố gắng để nói chuyện với các cầu thủ chủ chốt trong trường hợp…
Click vào link bên dưới để tải về
The Secret In Their Eyes (2009) 720p
Sub Việt

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More