Sunday, July 8, 2012

Truy Tìm Kho Báu Dưới Chân Sư Tử (1973)

Một signora russa emigrata (quý bà mệnh phụ) Nga di cư già hấp hối tại một bệnh viện Roma, khi hấp hối bà kể cho cô cháu Olga duy nhất rằng bà có một kho báu lớn chôn ở Leningrad, dưới chân tượng sư tử (“подо львом”). Và thế là tất cả những ai biết về bí mật này vội vàng bay tới Leningrad – Olga, hai điều dưỡng Giuseppe và Antonio, một bác sĩ của bệnh viện, một bệnh nhân của bệnh viện với cái chân gẫy và một gã mafioso Rosario Agrò, người cũng tình cở nghe được những lời cuối cùng của signora. Và ở Moscow thì tự dưng lại thêm Andrei, một anh hướng dẫn viên du lịch cũng bị lôi cuốn vào cuộc tìm kiếm phức tạp này… Rồi thì họ đào cả dưới chân đài tưởng niệm Lev Tolstoi – cũng là подо львом mà. Tuy nhiên cuối cùng thì hoá ra là kho báu chôn trong Vườn thú Leningrad, trong chỗ dấu bí mật dưới một chuồng sư tử sống. Họ tìm được kho báu và tìm cách thoát khỏi con sư tử – anh chàng sư tử này luôn theo sát người có kho báu…

Truy Tìm Kho Báu Dưới Chân Sư Tử (1973) + Sub Eng

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More