Monday, September 17, 2012

Cười Với Bảo Quốc 04

Cười Với Bảo Quốc 04

Thực Hiện: Bảo Quốc.
Biện Tập: Hà Linh.
Đạo Diễn: Xuân Phước.

Tác Phẩm:
1.Thị Mầu – Bảo Quốc,Hồng Vân,Tấn Beo,tiểu Bảo Quốc,Anh Vũ.(Thế Ngữ)
2.Nỏ Thần Âu Lạc – Bảo Quốc,Hữu Châu,Huỳnh Đôbng,Hà Linh,Gia Bảo,Xí Ngầu.(Lê Duy Hạnh)
3.Lực Bất Tòng Tâm – Bảo Quốc,Hồng Vân,Hoàng Sơn,Chí Trung.(Thạch Tuyền)
4.Lữ Bố Hí Điêu Thuyền – Bảo Quốc,Hồng Loan,Kim Tử Long.(Môc Quán – Phụng Hào)
5.Ai Cưới Ai Gả – Bảo Quốc,Hồng Tơ,Trinh Trinh,Tấn Giao.(Lam Tuyền)
6.Tấm Lòng Của Biển – Bảo Quốc,Phượng Liên,Linh Tâm,Kiều Mai Lý,Phương Hồng Thủy,Chí Tiên.(Hà Triều – Hoa Phượng)

Click vào link bên dưới để tải về
Cười Với Bảo Quốc 04
Click vào link bên dưới để tải về
Cười Với Bảo Quốc 03

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More