Wednesday, July 11, 2012

Bao Thanh Thiên Trọn Bộ 10 Phần (1993) 236 Tập DVDrip (FFVNLT)

Bao Thanh Thiên

Bao Thanh Thiên

Bao Công tên thật là Bao Chửng (chữ Hán: 包拯; 999–1062), tự Hy Nhân. Ngoài ra, ông còn được gọi là Bao Thanh Thiên, Bao Thị Chế, Bao Hắc Tử, Bao học sĩ hay Bao Long Đồ. Ông nổi tiếng là một vị quan “thanh liêm, chấp pháp nghiêm, không khiếp sợ quyền uy hay vị nể tư tình” dưới thời hoàng đế Tống Nhân Tông (1022-1063). Bao Công, người Hợp Phì, Lư Châu (nay là thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc). Cha ông là Bao Nghi, từng giữ chức đại phu trong triều. Sau khi qua đời, Bao Nghi được phong Hình bộ thị lang. Lúc nhỏ, Bao Công đã nổi tiếng là đứa con hiếu thảo, đôn hậu, sống mực thước. Năm 1027, ông thi đậu tiến sĩ, được cử đến nhậm chức Tri huyện Kiến Xương (nay thuộc tỉnh Giang Tây), nhưng vì song thân già yếu, ông không thể làm quan xa nên xin khoan nhận việc, để ở nhà chăm sóc cho cha mẹ. Sau khi cha mẹ qua đời, ông mới đi nhậm chức Tri huyện Thiên Trường (nay thuộc tỉnh An Huy), sau đó là Tri phủ Đoan Châu[3] (nay thuộc TP. Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông). Nghe tiếng Bao Công tận tụy và thanh liêm, nhà vua cho triệu ông về kinh giao cho chức Trung thừa, rồi lần lượt thăng các chức Giám sát ngự sử, Trực học sĩ Long đồ các, Tam tư Hộ bộ Phó sử, đến Thiên Chương các Thị chế (nên người đời sau còn gọi ông là Bao Thị Chế).

Năm 1052, vì giúp đỡ người thân là Trương Nghêu Tá làm phật lòng hoàng đế Nhân Tông, ông bị thuyên chuyển đến Hà Bắc làm Nhậm đốc chuyển vận sử. Bốn năm sau, ông mới được triệu về kinh nhậm chức Phủ doãn phủ Khai Phong. Chức vụ cao nhất là Bao Công đảm nhận ở cuối đời là Xu mật Phó sử, tương đương với chức Phó tể tướng. Năm 1062, ông lâm bệnh mất ở nơi làm việc, hưởng thọ 64 tuổi, điều đáng nói ở đây, là thời gian từ lúc lâm bệnh cho đến khi mất chỉ có 13 ngày, nên người ta vẫn cho rằng ông mất một phần do thuốc của hoàng đế ban cho, do lúc sinh thời Bao Chửng từng xử những vụ án vạch mặt bọn thái y, nên bị bọn chúng căm ghét (từ lúc uống thuốc đến khi phát bệnh mất chỉ là 9 ngày). Hoàng đế Tống Nhân Tông đích thân làm chủ lễ truy điệu, phong cho Bao Công là Lại bộ Thượng thư, ban cho thụy hiệu “Hiếu Túc”, có nghĩa là hiếu đạo và thiết diện vô tư và còn phái một đoàn ngự lâm quân hộ tống linh cửu ông về mai táng ở quê nhà ông. Hiện nay đền thờ của ông có hai câu liễn: “Lý Oan Ngục, Quan Tiết Bất Thông, Tự Thị Diệm La Khí Tượng. Chẩn Tai Lê, Từ Thiện Vô Lương, Y Nhiên Bồ Tát Tâm Trường”, đại ý nói về phẩm chất cao quý của ông

Các tập trong phần 1 gồm có:

Xử án Trần Thế Mỹ
Trạng nguyên thật Trạng nguyên giả
Ly miêu hoán chúa
Hồng Hoa Ký

Các tập trong phần 2 gồm có:

Thiên hạ đệ nhất trang
Song sinh kiếp
Huyết vân phiên
Mỹ nhân ngư

Các tập trong phần 3 gồm có:

Lôi Đình Nộ ( tập 1 – 7 )
Ngũ Thử Náo Đông Kinh ( tập 8 – 12 )
Ba hồi trống ( tập 13 – 21 )

Các tập trong phần 4 gồm có:

Tầm thân ký (tập 1 – 6)
Uyên Ương Hồ Điệp Mộng (tập 7 – 11)
Cửu Đạo Bản (tập 12 – 17)
Bồ Tát Lĩnh ( tập 18 – 23 )

Các tập trong phần 5 gồm có:

Song Đinh Ký (tập 1 – 3)
Thám Am Sơn (tập 4 – 7)
Trảm Bàng Dục
Trảm Bao Miễn
Cái chậu đen – Ô Bồn Ký

Các tập trong phần 6 gồm có:

Thu Nương (tập 1 – 5)
Trát Vương Gia (tập 6 – 9)
Cổ Cầm Oán (tập 10 – 14)
Báo Ân Đình (tập 15 – 19)
Con Rể Thật Giả (tập 20 – 24)

Các tập trong phần 7 gồm có:

Tử Kim Chùy
Thốn Thảo Tâm
Đồ Long Ký
Thiên Luân Kiếp

Các tập trong phần 8 gồm có:

Mật khổng tước
Bao Công thật, Bao Công giả
Trinh tiết bài phường
Sinh tử luyến

Các tập trong phần 9 gồm có:

Đạp tuyết tìm mai
Thanh long châu
Địch thanh
Hiếu tử Chương Lạc

Các tập trong phần 10 gồm có:

Quẻ bói âm dương
Lời trong tranh
Bàng Phi có mang
Vương Tôn ăn mày

Tải về
Bao Thanh Thiên Trọn Bộ 10 Phần (FFVNLT)

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More