Friday, July 27, 2012

LA HÁN TÁI THẾ II (2011) (Thuyết Minh)

LA HÁN TÁI THẾ II (2011) (Thuyết Minh)

LA HÁN TÁI THẾ II (2011) (Thuyết Minh)

Căn cứ vào “Tế Công toàn truyện” của Quách Tiểu Đình và truyện dân gian cải biên,theo truyền thuyết kiếp trước của Tế Công là Giáng Long la hán được sinh vào nhà thiện nhân Lý Mậu Xuân đặt tên là Lý Tu Duyên.Sau đó Lý Tu Duyên tu ở Linh Ẩn tự,tự xưng “Tế điên”.Tại Linh Ẩn tự,Lý Tu Duyên không tuân thủ thanh quy giới lụât hành vi dị thường song lòng rất lương thiện,trừ ác bảo vệ người tốt nên dân chúng tôn xưng “Thánh tăng”,”Hoạt phật”
Click vào link bên dưới để tải về
Tập 01 – 10

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More