Monday, July 16, 2012

Lương Duyên Tiền Định (2004) (TVB) (USLT) (20 Tập) Link Mediafire

Lương Duyên Tiền Định (2004) (TVB) (USLT) (DVDrip) (20 Tập)

Lương Duyên Tiền Định (2004) (TVB) (USLT) (DVDrip) (20 Tập)

Đại tướng quân trấn giữ ải Hàn Giang của nước Tây Lương – Phàn Hồng phối hôn con gái của mình là Phàn Lê Huê với Đại tướng quân Dương Phiên. Nào ngờ, vào ngày thành hôn, Phàn Lê Huê đã “đào hôn”, quyết tâm đi tìm người có duyên nợ với cô, theo lời sư phụ Lê Sơn Thánh Mẫu đã nói… Dũng tướng của nước Đại Đường là Tiết Nhân Quý dẫn quân đánh Tây Lương. Trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, Phàn Lê Huê phò trợ cha, xông pha trận mạc. Trên chiến trường, Phàn Lê Huê đối mặt 1 vị tướng trẻ tuổi. Cô đã dùng phép thuật “bắt 3 lần, tha 3 lần” đối phó với vị tướng trẻ ấy. Khi biết đó là con trai của Tiết Nhân Quý – Tiết Đinh San, Phàn Lê Huê 3 lần, 4 lượt “chiêu thân” Đinh San, nhưng anh kiên quyết từ chối, vì trong lòng đã có ý trung nhân là Trần Kim Định – nghĩa nữ của sư phụ mình.
Tiết Đinh San về Đại Đường, Phàn Lê Huê đuổi theo với quyết tâm phải trở thành thê tử của anh…Sau này, Phàn Lê Huê bị thương, Tiết Đinh San đưa cô về nhà dưỡng thương, nhưng Phàn Lê Huê ko nhận được sự hoan nghênh của người trong nhà họ Tiết. Hoàng đế Đại Đường thấy Phàn Lê Huê có thể giúp ích cho nước nhà, nên hạ chỉ buộc Tiết Đinh San phải cưới Phàn Lê Huê. Vào ngày 2 người bái đường thành thân, Tây Lương tiến binh đánh Đại Đường.
Các diễn viên chính:
Mã Đức Chung – Tiết Đinh San
Tuyên Huyên – Phàn Lê Huê
Giang Chỉ Ni – Trần Kim Định
Tăng Vỹ Quyền – Dương Phiên
Thạch Tú – Tiết Nhân Quý
Trần Quốc Bang – Tiết Ứng Luông
La Mẫn Trang – Đậu Tiên Đồng
Lý Gia Thanh – Đậu Nhất Hổ
La Lạc Lâm – Phàn Hồng
Tuyết Ni – Lê Sơn thánh mẫu
Trình Khả Vi – Liễu Kim Hoa
Tần Hoàng – Trình Giảo Kim
Liêu Khải Trí – Lý Thế Dân
Âu Thanh Di – Tiết Kim Liên
Mạc Gia Nghiêu – Phàn Oai
Vi Gia Hùng – Phàn Võ
Lưu Giang – Trần lão sư
Dư Tử Minh – bác Phúc
Giang Hán – Lý Đạo Tông
Trương Tùng Chi – Sa Lặc
Dương Gia Lạc – Lý nguyên soái
Cốc Phong – Phong Lôi đạo nhân
Click vào link dưới để tải về
Tập 01 – 20 Ends

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More