Monday, July 9, 2012

The Muppet Christmas Carol (1992)

Dựa trên câu chuyện cổ điển Dickens Ebenezer Scrooge, người keo kiệt kiệt xuất. Ông được phân công chịu trách nhiệm về việc quản lý con ma Giáng Sinh tại 3 thời điểm của quá khứ, hiện tại, và tương lai.
Tải về
The Muppet Christmas Carol (1992) 720p – DON
Sub Eng

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More