Tuesday, July 17, 2012

Tân Lộc Đỉnh Ký (1998) (TVB) (Lồng Tiếng) (DVDrip) (18 Tập) Link Mediafire

Tân Lộc Đỉnh Ký (1998) (TVB) (Lồng Tiếng) (DVDrip) (18 Tập)

Tân Lộc Đỉnh Ký (1998) (TVB) (Lồng Tiếng) (DVDrip) (18 Tập)

Diễn viên:
Trần Tiểu Xuân – Vi Tiểu Bảo
Mã Tuấn Vỹ – Khang Hy
Lương Tiểu Băng – A Kha / Trần Viên Viên
Trần Thiếu Hà – Song Nhi
Lưu Ngọc Thúy – Kiến Ninh
Từ Hào Doanh – Phương Di
Quảng Văn Tuân – Mộc Kiếm Bình
Phùng Hiểu Văn – Tô Thuyên
Trần An Kỳ – Tăng Nhu
Quách Diệu Minh – Trịnh Khắc Sảng
Trình Khả Vi – Thái Hậu thật
Hạ Thiệu Thanh
La Quán Lan – Vi Xuân Hoa
Lý Cương
Đới Chí Vỹ – Ngô Ứng Hùng
Vương Tuấn Đường – Ngao Bái
Tần Hoàng – Mao Thập Bát
Vương Vỹ – Ngô Tam Quế
Trương Quốc Cường – Thuận Trị
Đặng Triệu Tôn – Tiểu Quế Tử
Ngải Uy – Đa Long
Bào Phương – Hồng Giáo Chủ
Mã Đề Lộ – Thái Hậu giả ( Mao Long Châu )
Lý Lệ Lệ
Dư Tử Minh
Cốc Phong – Hải Đại Phú
Ngũ Văn Sinh
Vương Thành Tưởng
Đặng Dục Vinh
Tăng Kiện Minh.
Click vào link bên dưới để tải về
Tập 01 – 33 End

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More