Tuesday, July 17, 2012

Thiên Long Bát Bộ (1982) (USLT) (DVDrip) (50 Tập) Link Mediafire

Thiên Long Bát Bộ (1982) (USLT) (DVDrip) (50 Tập)

Thiên Long Bát Bộ (1982) (USLT) (DVDrip) (50 Tập)

Mộ Dung Bác giả tu hành, lén luyện thần công trong Tàng Kinh Các, hợp sức với Cưu Ma Trí trong tay có Dịch Cân Kinh, hạ sát Vô Danh tăng và Tiêu Viễn Sơn. Tuy nhiên Vô Danh tăng phát hiện âm mưu sớm nên kịp thời đẩy Tiêu Viễn Sơn xuống giếng sâu, chỉ là không đánh lại hai người kia hợp sức. Tiếp đó Mộ Dung Bác hợp với Cưu Ma Trí khống chế Thiếu Lâm, lấy đi Lục Ngọc Trượng, dùng tên Duyên Căn làm trụ trì. Sau này Hư Trúc đem Mộng Cô về thăm chùa mới cứu nạn Thiếu Lâm Tự.
Diễn viên: Lương Gia Nhân, Thang Trấn Nghiệp, Huỳnh Nhật Hoa, Trần Ngọc Liên, Thạch Tú, Tạ Hiền, Dương Phan Phan
Click vào link bên dưới để tải về
Tập 01 – 50 End

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More