Sunday, August 19, 2012

NGHĨA ĐẢM HÙNG CẢNH(2011)-Singapore-20 Tập

NGHĨA ĐẢM HÙNG CẢNH(2011)

Diễn viên: Tay Ping Hui, Qi Yuwu, Joanne Peh, Chris Tong.
Nhà sản xuất: Mediacorp Channel 8.

Giới Thiệu:
Bộ phim được làm đặc biệt nói về đề tài cảnh sát. Khác với nhiều bộ phim về cảnh sát khác, đây là một bộ phim miêu tả những đơn vị của cảnh sát
Singapore và sự phối hợp ăn ý của họ trong việc bảo vệ người dân và đất nước của họ.

Click vào link bên dưới để tải về
NGHĨA ĐẢM HÙNG CẢNH(2011)-Singapore-(4/20 tập)

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More