Friday, September 14, 2012

Tôn Tẫn Bàng Quyên – Kay Moon Gwai Guk (TVB 1988) (20 Tập)

Tôn Tẫn Bàng Quyên – Kay Moon Gwai Guk (TVB 1988) (20 Tập) FFVN Lồng Tiếng

Tên tiếng Anh : Kay Moon Gwai Guk
Tên tiếng Hoa: 奇門鬼谷
Tên gốc : Kỳ Môn Quỷ Cốc
Năm phát sóng trên TVB: 1988
Năm phát hành tại VN: 2003
Số tập: 20
Giám chế: Lý Đình Luân
Diễn viên:
Âu Thoại Vỹ – Tôn Tẫn
Huỳnh Nhật Hoa – Bàng Quyên
Bạch Anh – Quỷ Cốc Tử
Cung Từ Ân – Tư Mã Tịnh
Trịnh Diễm Phụng – Bạch Lý Hương
Vương Khởi Cầm – Chung Ly Diễm
Lưu Đan – Nhiếp Văn
Huỳnh Doãn Tài – Tư Mã Bình
Dương Trạch Lâm – Tôn Diệu

Tóm tắt nội dung:
Thời Xuân Thu Chiến Quốc, Tôn Tẫn và Bàng Quyên là bạn tốt cùng đi theo Quỷ Cốc Tử học đạo.
Chú của Tôn Tẫn là Tôn Kiều vì giữ lại ” Tôn Tử Binh Pháp” bị con gái nuôi của Nhiếp Văn (Lưu Đan) giết chết, Nhiếp Văn là đầu sỏ của 1 tổ chức sát thủ, con gái nuôi của Nhiếp Văn là Chung Ly Diễm (Vương Khởi cầm).
Lúc Tôn Kiều lâm chung dặn Tôn Tẫn tìm Tôn Lan đi tìm “Binh Pháp” và được Quỷ Cốc Tử giúp đỡ. Tôn Tẫn tìm được Tôn Lan, nhưng sát thủ đã đuổi tới, Tôn Lan hy sinh, và giao con gái Bạch Lý Hương (Trịnh Diễm Phương) cho Tôn Tẫn, 2 người theo Quỷ Cốc Tử về Quỷ Cốc học đạo…
Lại nói về Bàng Quyên, do ganh tị với Tôn Tẫn, đồng thời cùng tranh giành tình yêu với Tôn Tẫn không thành, nên sinh ra thù hận, hãm hại Tôn Tẫn.
Từ một đôi bạn thân thiết họ trở thành thù địch, hãm hại lẫn nhau…

Click vào link bên dưới để tải về
Tôn Tẫn Bàng Quyên – Kay Moon Gwai Guk (TVB 1988) (20 Tập) FFVN Lồng Tiếng

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More