Friday, September 14, 2012

Bát Trận Đồ Eight Chart (2007) (40 Tập)

Bát Trận Đồ : Eight Chart (2007) (40 Tập)

Diễn Viên: Vu Ba, Thái Thiếu Phấn, Trần Pháp Dung, Châu Hải My.
Nhà Sản Xuất: Asia Film.

Giới Thiệu:
Giới thiệu: Vào khoảng năm 200 công nguyên, Ngụy Thục Ngô cùng nhau chia thiên hạ làm ba, Gia Cát Khổng Minh đã dùng hết trí lực và tinh thần để hoàn thành “Bát trận đồ” nhưng vì ông ta đột nhiên tạ thế nên không ai biết được tung tích của Bát trận đồ. Nhưng người đời sau đều tin rằng Bộ binh pháp biến hóa khôn lường này sẽ xuất hiện lại sau 600 năm như lời Võ hầu đã dự báo “Ai có được Bát trận đồ, người đó sẽ có thiên hạ”. 600 năm sau tức vào cuối đời Đường Huyền Tông, Môn chủ Huyền Võ Môn Mã Vân Phong là người đang bảo vệ Bát trận đồ tại Định Quân sơn cốc, vì không muốn chiến sự xảy ra đã hợp lực cùng với các trưởng lão trong môn phong ấn “Bát trận đồ”.

Click vào link bên dưới để tải về
Bát Trận Đồ : Eight Chart (2007) (40 Tập) (Thuyết Minh)

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More