Friday, June 22, 2012

Hài Tết: Cười Xuân Nam Bắc (2011)

DVD Hài Tết Xuân 2 Miền Nam Bắc với sự tham gia của các cây hài nổi tiếng nhất 2 miền hiện nay như: Hoài Linh, Hồng Vân, Hiệp Gà, Xuân Trang, Minh Dũng, Minh Thy.
Hài Tết: Cười Xuân Nam Bắc (2011)

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More