Friday, June 22, 2012

Táo Quân Xuân Bệnh Trần Gian (2011)

Lại một chương trình Hài Xuân lấy đề tài về nhà Táo, đặc biệt lần này có sự tham gia của các cây hài 2 miền bắc nam: Hiệp Gà, Hoài Linh, Chí Tài…
Táo Quân Xuân Bệnh Trần Gian (2011)

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More