Friday, August 17, 2012

Trạng Sư Tống Thế Kiệt Justice Sung (TVB 1997 – 1999) (2 Phần)

Trạng Sư Tống Thế Kiệt (TVB 1997)

Justice Sung – Trạng Sư Tống Thế Kiệt 1
Đạo diễn: Từ Chính Khang
Diễn viên: Phàn Thiếu Hoàng, Trương Đạt Minh, Quách Ái Minh
Nhà sản xuất: TVB
Thể loại: Hài hước, Hình sự, Truyền hình, Tình Cảm
Tổng số: 32 tập
Quốc gia: Hong Kong
Năm sản xuất: 1997
Diễn viên:

Trương Đạt Minh – Tống Thế Kiệt
Quách Ái Minh – Bạch Linh Lung
Phàn Thiếu Hoàng – Hồng Tinh
Trần Thiếu Hà – Viên Tiểu Yên
Lê Bỉ Đắc – Nghê Đông
Hồ Phong – Tống Thọ Duyên
Chu Mễ Mễ – Cổ Anh
La Quốc Duy – Phương Thiên Tín

Vụ án 1: vô thi công án (1->10):

Quách Diệu Minh – Đường Tuyết Kiều
Giang Hán – Nghiêm Phương Chính
Lý Hải Sinh – Hồng Cửu
Tuấn Hùng – Nạp Lan Hiên
Lưu Giang – Hồ Thạch Đồng / Thích Giác
Lý Thành Xương – Dương Nhị / Nghê Hán Huê
Tăng Kiện Minh – Lý Bồi Căn / Châu Thanh Ba
Tiêu Hùng – Viên Trung
Liêu Lệ Lệ – bà chủ lầu xanh
La Lan – bà đồng

Vụ án 2: ẩn hình hung thủ (11->20):

Ông Hồng – Dương Liễu Thanh
Đới Chí Vỹ – Vương Báo
Lý Long Cơ – Vương Hổ
Mạch Gia Luân – Long Thiên Sinh
Lý Tử Kỳ – Lương Vô Tường
Đặng Anh Mẫn – Hồ trạng sư

Vụ án 3: thiên long môn phong vân (20->24):

La Mãnh – Bạch lão đại
Lý Gia Đỉnh – Hắc lão nhị
Quách Diệu Minh – Đường Tuyết Kiều
Lương Kiện Bình – Thiên Tổng
Đới Thiếu Dân – Kiều sư gia
Thái Quốc Khánh – Đằng Cách

Vụ án 4: tam thập bản (24->28):

Lương Khâm Kỳ – Võ Tam
Lương Thiếu Thu – tri huyện
Dương Tử Thao – sư gia
Vương Vỹ Lương – Lục trạng sư
Hoàng Tân – Tôn trạng sư
Hoa Trung Nam – tri phủ
Quách Đức Tín – tuần phủ
Đàm Nhất Thanh – Trung Đường đại nhân
Trương Quốc Cường – Tăng Quốc Phiên
Quách Thiếu Vân – Từ Hi thái hậu

Vụ án 5: bát quốc hội thẩm

Trương Quốc Cường – Tăng Quốc Phiên
Quách Thiếu Vân – Từ Hi thái hậu
Giang Minh Huy – Tiểu Đức Trương
Lô Trác Nam – Nhật Bản đại sứ
Hà Quốc Vinh – Sử Mật Phu
Joe Junior – thẩm phán
Trương Cẩm Đào – Tiểu Hồng

Click vào link bên dưới để tải về
Trạng Sư Tống Thế Kiệt: Justice Sung (TVB 1997) (FFVNLT) (32 Tập)

Trạng Sư Tống Thế Kiệt 2 (TVB 1999)

Trạng Sư Tống Thế Kiệt 2 | Justice Sung 2 | 1999
Đạo diễn: Từ Chính Khang
Diễn viên: Trương Đạt Minh, Quách Ái Minh, Huỳnh Tử Hoa, Diêu Lạc Di, Lý Tử Hùng, Ngụy Tuấn Kiệt, Huỳnh Trí Hiền, Quách Thiếu Vân, Hồ Phong Chung Lệ Kỳ, Chu Mễ Mễ, Lê Bỉ Đắc
Thể loại: Hài Hước
Quốc gia: Trung Quốc
Thời lượng: 32 tập
Năm sản xuất: 1999
Diễn viên:

Trương Đạt Minh – Tống Thế Kiệt
Quách Ái Minh – Bạch Linh Lung
Huỳnh Tử Hoa – Lại Tam
Diêu Lạc Di – Bạch Tiểu Thúy
Lý Tử Hùng – Cung Thân vương
Lâm Kính Cương – Dương Sơ Cửu
Hồ Phong – Tống Thọ Đình
Chu Mễ Mễ – Cổ Anh
Lê Bỉ Đắc – Nghê Đông
Diêu Thiệu Trung – Tống Kế Tổ
Huỳnh Trí Hiền – Phí Lâm Minh
Lý Long Cơ – Tiền Thập Thế
Vương Tuấn Đường – Vương Thiên Bá
Quách Đức Tín – Mạnh huyện quan
Phùng Hiểu Văn – đại phúc tấn
Lý Vỹ Kỳ – Trần trạng sư
Thiệu Trác Nghiêu – đại nội mật thám
Diệp Chấn Thanh – đại nội mật thám
Trương Hồng Xương – Mao Lương
Thiệu Truyền Dũng – Ngô Phát
Tưởng Khắc – A Phúc

Vụ án 1: vô đầu tướng quân

Đàm Nhất Thanh – thôn trưởng
La Lạc Lâm – thiết đầu tướng quân
Thi Niệm Từ – A Thi Mã
Dương Anh Vỹ – Thắng Thiên Trường
An Đức Tôn – Á Phàm

Vụ án 2: quỷ sát thủ

Lưu Giang – Vô Trần đại sư
Uông Lâm – Tiểu Thanh
Khang Hoa – Cung Diễm Hồng
La Lan – Long bà
Trần An Kỳ – Phạm tú cô
Ngu Thiên Vỹ – Trần Đại Quý
Trần Miễn Lương – Lục tú tài
La Quốc Duy – Chu huyện quan
La Quân Tả – điền thất

Vụ án 3: sát giáng

Lương Kiện Bình – Trần Thái Bình
Quách Phong – Thanh Viễn huyện quan
Lưu Gia Huy – Giang tổng bin
Trịnh Gia Sinh – Lương Hoa
Lý Tử Kỳ – Hồ Vân
Lý Gia Đỉnh – Lương Chân
Tiêu Hùng – Vương cử nhân
Huỳnh Thiên Đạc – Lý đại phú

Vụ án 4: thiên quốc nghịch tử

Ngụy Tuấn Kiệt – Trương Tuyết Lâm
Chung Lệ Kỳ – Sở Sở
Thái Quốc Khánh – Sở Nhị Ngưu
Bạch Nhân – Mai Lệ Nương
Trần An Doanh – Cầm cô
Đặng Anh Mẫn – Ngô Tác
Lưu Gia Thông – Vương phúc
Trần Trung Kiên – Dư phúc
Joe Junior – phạm đê

Vụ án 5: Đồng Trị thập tam niên

Quảng Tá Huy – Đặng lão sư
Quách Thiếu Vân – Từ Hy
Đặng Nhất Quân – Đồng Trị
Hà Quốc Vinh – Anh quốc đại sứ
Hoàng Tân – thái y
Vương Vỹ Lương – Tiểu An Tử
Dư Tử Minh – huyện quan

Click vào link bên dưới để tải về
Trạng Sư Tống Thế Kiệt 2: Justice Sung 2 (TVB 1999) (FFVNLT) (32 Tập)

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More